Uchwała zarządu

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego zmieniającej uchwałę własną Nr III/34/27/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, przez Województwo Śląskie, darowizny nieruchomości stanowiących własność Wojewó
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [57,0kB]