Uchwała zarządu

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Tworóg.
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 47,0kB]