Uchwała zarządu

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 rokuo rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz. U. 2007 r. Nr 14, poz. 89)
Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]