Uchwała zarządu

zawarcia Aneksu nr 4/2009 do Porozumienia nr 38/KT/2009 z dnia 23.02.2009 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2009 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku
art. 41 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / j. t. Dz. U. Nr  142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./
Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]