Uchwała zarządu

powołania Rady Społecznej Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), w związku z art. 45 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z 2007 roku).
Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]