Uchwała zarządu

wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1392), w związku z art. 6 ust. 3 pkt 11, art. 38 pkt 2 lit. k oraz art.39 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 32,0kB]