Uchwała zarządu

udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartłomiejowi Jankowskiemu - inspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późń. zm.), art. 32 oraz art. 33 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 76,0kB]