Uchwała zarządu

przejęcia nieruchomości od Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu oraz przekazania jej do zarządzania Śląskiemu Zarządowi Nieruchomości w Katowicach
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 159,0kB]