Uchwała zarządu

zawarcia Aneksów do Umów z Gminami Ogrodzieniec, Nędza i Lyski
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 198) i art. 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 83,0kB]