Uchwała zarządu

udzielenia bonifikat od cen 10 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej 37 na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży lokali po zastosowaniu bonifikat
art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 1a i ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn zm.) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania ( Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 132, poz. 2184)
Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]