Uchwała zarządu

rozdysponowania środków, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku przez Gminy uwzględnione w planie rzeczowym wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2004.
Na podstawie art.41 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r, Nr 142 ,poz 1590 z późn.zm.) w związku z art 24 ust.4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.Dz.U. Nr 121 z 2004r., poz.1266 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [22,0kB]