Uchwała zarządu

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 3251/429/III/2010 z dnia 30.11.2010r. dot. numeracji dróg powiatowych
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 - tekst jednolity - z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych / Dz. U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115 z późn. zm./.
Pełna treść dokumentu do pobrania [6,0kB]