Uchwała zarządu

wyrażenia zgody na zbycie aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 pkt 1 zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonych w uchwale nr 2629/315/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2009 r. z pózn. zm.
Pełna treść dokumentu do pobrania [131,0kB]