Uchwała zarządu

ogłoszenia w roku 2017 naboru wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku”
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr V/6/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku oraz Uchwałą Nr V/9/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasady i trybu przyznawania stypendiów województwa śląskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od września 2015 roku do czerwca 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2015 r., poz. 2956)
Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 38,0kB]