Uchwała zarządu

pozytywnego zaopiniowania zmian w regulaminie organizacyjnym Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [50,0kB]