Uchwała zarządu

podjęcia decyzji o wprowadzeniu nakładów na rok 2006 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 w formie zgodnego Oświadczenia Stron.
art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]