Uchwała zarządu

wyrażenia zgody na użyczenie składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będących w zarządzie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [42,0kB]