Uchwała zarządu

zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 442/353/III/2010 z dnia 02.03.2010 roku, poprzez wybór do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach naboru nr 07.02.00-075/09, dla Działania 7.2. Transport publiczny Priorytet VII. Transport Regio
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami), art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]