Uchwała zarządu

zawarcia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Umowy dotacji nr 524/2015/71/OA/oe/D dotyczącej dofinansowania zadania pn. „Wykonanie elewacji z izolacją i ociepleniem budynku Region
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1392)
Pełna treść dokumentu do pobrania [30,0kB]