Uchwała zarządu

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
art.41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z póź. zm.) w związku z art.53, ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z póź. zm.) oraz art. 29, ust. 4, pkt 1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z póź. zm.)
Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 43,0kB]