Procedury urzędowe

Procedura urzędowa

Pozwolenie wodnoprawne ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), MARSZAŁKOWIE WOJEWÓDZTW UTRACILI KOMPETENCJE DO WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Z DNIEM 1.01.2018r.


Procedura urzędowa

Wpis do rejestru działalności regulowanej polegającej na produkcji tablic rejestracyjnych Informacja niniejsza jest kierowana do przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność polegającą na produkcji tablic rejestracyjnych