Kalendarz na okres od 12-03-2018 do 18-03-2018


Poniedziałek, 12 marca 2018

godz. 11.00

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Tematyka pierwszej części spotkania dotyczyć będzie problemów związanych ze złą jakością powietrza na terenie województwa śląskiego. Planowane jest podjęcie stanowiska WRDS dotyczącego koniecznych do wdrożenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Druga część spotkania poświęcona będzie problematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw energochłonnych, w głównej mierze propozycjom stosownych rozwiązań legislacyjnych dotyczących tych przedsiębiorstw.

Obradom przewodniczyć będzie marszałek Wojciech Saługa.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Uwaga media:
Przed posiedzeniem o godz. 10.45 zapraszamy na konferencję prasową dotyczącą tematyki obrad WRDS.
Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 13 marca 2018

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek,15 marca2018

godz. 11.00

II Śląsko - Zagłębiowskie Forum Edukacji Zawodowej.

W otwarciu forum udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej na stronie organizatora (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu)

CKZiU, ul. Grota Roweckiego 64, Sosnowiec

Piątek, 16 marca 2018

godz. 14.30

Konferencja "Jak skutecznie walczyć ze smogiem?".

W czasie spotkania omówiona zostanie m.in. kwestie realizacji "Uchwały Antysmogowej dla Województwa Śląskiego". W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa oraz członek Zarządu Henryk Mercik.

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, Ruda Śląska