Kalendarz na okres od 07-05-2018 do 13-05-2018


Poniedziałek, 7 maja2018

godz. 18.00

Gala z okazji Święta Europy.

Podczas tegorocznych obchodów po raz drugi chorzowska Delegatura RIG w Katowicach nagrodzi Perłami Europy osoby i instytucje promujące ideę jedności europejskiej oraz wdrażające innowacje i projekty jednostek Unii Europejskiej.

Obok Pereł Europy podczas gali zostaną wręczone wyróżnienia, a także certyfikaty programu Stawiamy na Jakość. Spotkanie zakończy występ Stanisława Sojki z zespołem.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik.

Więcej na stronie organizatora (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach).

Teatr Rozrywki, ul. M. Konopnickiej 1, Chorzów

Wtorek, 8 maja 2018

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 9 maja 2018

godz. 12.00

Gala wręczenia nagród w 13. edycji konkursu Śląska Rzecz.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Michał Gramatyka.

Więcej o konkursie na stronie organizatora (Zamek Cieszyn).

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c, Cieszyn

Piątek, 11 maja 2018

godz. 12.00

Pokazowa lekcja o samorządzie wojewódzkim "Współczesne struktury samorządu terytorialnego".

Lekcję dla około 30 przedstawicieli placówek oświatowych poprowadzi dr Paweł Matyszkiewicz - konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach. Wydarzeniem towarzyszącym będzie prezentacja oferty edukacyjnej placówek kulturalnych i oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Śląskiego.

Celem lekcji jest przedstawienie zainteresowanym nauczycielom możliwości prezentacji we współczesnej szkole i poza nią tematyki aktywnej samorządności oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw empatii i społecznego zaangażowania w najbliższym otoczeniu.

W otwarciu spotkania udział weźmie członek Zarządu Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice