Konferencja dydaktyczno-kulturalna - Silesia Days

Organizator: Erasmus Student Network, Akademia Ekonomiczna w Katopwicach
Data wydarzenia: 13-05-2010

Data zakończenia: 16-05-2010
Miejsce: Katowice
www: www.esn.katowice.pl