Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

Skład Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego

I. Przewodniczący Rady:

Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

II. Zastępcy Przewodniczącego Rady:

 1. Barbara Daniel – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 2. Grzegorz Gwóźdź – Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

III. Członkowie Rady:

 1. Ireneusz Jelonek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
 2. Małgorzata Janas-Kozik – Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 3. Robert Pudlo – Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 4. Mirosława Bochner – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach,
 5. Dominika Błasiak – Przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Kierownik Działu Analiz i Programowania,
 6. Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 7. Andrzej Krawczyk – Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,
 8. Anna Rusek – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku,
 9. Małgorzata Witkowska – p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr E. Cyrana w Lublińcu,
 10. Tomasz Broda – Dyrektor Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy,
 11. Piotr Lewandowski – Dyrektor Ośrodka Terapii Nerwic Dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu,
 12. Grażyna Osińska – Prezes Zarządu Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” Sp. z o. o. w Kamieńcu,
 13. Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.