Wiadomości
Oddychać po ludzku

Zwiększenie świadomości Polaków dotyczącej przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza oraz wskazywanie najlepszych sposobów na walkę ze smogiem były celem akcji „Oddychać po ludzku”


Opłatek z seniorami

Przedstawiciele środowisk senioralnych spotkali się z marszałkiem Wojciechem Saługą na spotkaniu opłatkowym w Koszęcinie