Wiadomości

Dojrzeć do polityki senioralnej

Cykl konferencji o bezpieczeństwie seniorów i II Bieg Białej Wstążki pod hasłem przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Za nami obchody Wojewódzkiego Tygodnia Seniora


Bytom – rewitalizacja

Rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych poświęcone było spotkanie w Bytomiu w ramach cyklu debat nad inicjatywą strategiczną „Kierunek Śląskie 3.0”


Prawo wodne. Ważny głos samorządów

Z apelem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także gmin zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu ustawy Prawo wodne wystąpił marszałek Wojciech Saługa