WiadomościOchrona różnorodności biologicznej

fot. arch. BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania kolejnych 12 inwestycji z obszaru wsparcia różnorodności biologicznej w regionie. Kwota dofinansowania dla tych projektów wynosi łącznie ok. 68 mln zł i pochodzi z RPO WSL 2014-2020