Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Członek Zarządu Województwa

Kazimierz Karolczak

Członek Zarządu Województwa
tel. +48 (32) 20 78 387 nr wew. 387
k.karolczak@slaskie.pl


Data urodzenia: 13-2-1974
Miejsce urodzenia: Wschowa
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski, Wydział TechnikiSzkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studia Menedżerskie
Zawód: Specjalista ds. ochrony patentowej

Od najmłodszych lat jest związany z Zagłębiem. Studiował na Uniwersytecie Śląskim, na którym ukończył Wydział Techniki - Ochronę Patentową w Technice, uzyskując dyplom magistra. Studia pozwoliły mu połączyć zainteresowania szeroko rozumianą techniką z podstawami prawa ogólnego i prawem patentowym. Kolejnym wyborem były Podyplomowe Studia Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (program MBA).

Uchwała – podział zadań pomiędzy Marszałkiem Województwa, Wicemarszałkami Województwa, Członkami Zarządu Województwa, Skarbnikiem Województwa i Sekretarzem Województwa w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu (Schemat Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)