Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

Zespół ds. HIV i AIDS

Zespół ds. Realizacji Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012–2016

Instytucja doradcza marszałka województwa

Podstawa prawna

Gremium zostało powołane na mocy Zarządzenia Nr 00075/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach  Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012–2016. 

Zadania

Zespół zbiera się w celu opracowania i merytorycznego zaopiniowania projektu Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012–2016 na dany rok kalendarzowy.

Wybrane przez gremium zadania z  Wojewódzkiego Harmonogramu są następnie realizowane w zakresie kompetencji instytucji reprezentowanych przez poszczególnych członków Zespołu.