Duży zasięg małych spraw

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Ostatnie w tym roku umowy na zadania w ramach Konkursu Inicjatyw Lokalnych podpisano w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej

Samorząd Województwa Śląskiego reprezentowali marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. W podpisaniu umów z beneficjentami uczestniczyła też wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Sylwia Cieślar i starosta bielski Andrzej Płonka.

„To ważny dzień dla nas wszystkich. Z poziomu województwa dostrzegamy najczęściej duże przedsięwzięcia, ogromne inwestycje, a to właśnie te z pozoru niewielkie projekty mają największe znaczenie dla mieszkańców małych gmin i wsi. To jest przykład swego rodzaju budżetu obywatelskiego, gdzie rady sołeckie sami mieszkańcy decydują na co przeznaczyć pieniądze. Chcemy kontynuować ten konkurs, bo zainteresowanie jest bardzo duże, a zrealizowane zadania służą nam wszystkim” – mówił podczas podpisania umów marszałek Wojciech Saługa.

Na konkurs wpłynęło w tym roku ponad czterysta wniosków na kwotę prawie sześciu milionów złotych. Do dofinansowania wybrano 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. Zadania musiały być wskazane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie. Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle ich potrzeb. Warto przypomnieć, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć 60 tys. zł na gminę i 80 procent wartości projektu. Wśród wybranych realizacji znalazły się m.in. zakupy mundurów galowych i instrumentów dla zespołów folklorystycznych, wyposażeniem świetlic, stref aktywności ruchowej, budowa wiat przystankowych, zagospodarowanie placów zabaw, budowa chodników itp.

„Chcemy rozwijać region w sposób zrównoważony, dlatego opracowaliśmy Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt dotyczący inicjatyw lokalnych wynika z dokumentu strategicznego, nie jest jednorazowym przedsięwzięciem. Idea jest taka, że tworzymy coś małego w małych społecznościach, ale suma tych projektów daje dużą wartość” – podkreślał wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
tagi: