Kolejna edycja nagród w dziedzinie kultury

 Foto:BP Witold Trólka Foto:BP Witold Trólka
14 września 2018 r. mija termin składania wniosków o przyznanie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Przyznane będą nagrody:

1) artystyczne – za całokształt osiągnięć,

2) dla młodych twórców,

3) za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne.

W każdej z kategorii mogą zostać przyznane po trzy nagrody w wysokości 5000 zł.

Wnioski o przyznanie ww. nagród mogą składać osoby fizyczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W roku 2010 Zarząd Województwa Śląskiego ustanowił jeszcze jedną kategorię Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, tj. nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Wyróżnienia te mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne (z wyłączeniem muzeów) działające na terenie województwa śląskiego za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych w dwóch kategoriach:

1) inwestor – zarządca obiektów zabytkowych (właściciel, posiadacz, użytkownik zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe,

2) wykonawca – projektant, badacz, konserwator – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

Nagrody dla osób prawnych mają charakter honorowy, osobom fizycznym mogą zostać przyznane wyróżnienia po 5000 zł. Wnioski o przyznanie tej nagrody mogą składać osoby fizyczne lub prawne działające na terenie województwa śląskiego.

Wnioski o przyznanie nagród można składać: - drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, - osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, - drogą elektroniczną przez stronę www.sekap.pl do 14 września 2018 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Linki do stron zewnętrznych
Wzory wniosków oraz regulaminy
tagi: